• Stranicu
  • Google
Europska komisija u Bosni i Hercegovini

Projekt financira Evropska unija

Početna/Vijesti - BiH/Održan sastanak projektnog tima AgroMAP mreže

Održan sastanak projektnog tima AgroMAP mreže

U prostorijama UPIP-a Žepče održan sastanak TOTO tima AgroMAP mreže u BiH

Datum: 21.11.2016 14:56 | Kategorija: BiH

Održan sastanak projektnog tima AgroMAP mreže U četvrtak 17.11.2016. održan je sastanak TOT tima (Tehničko-operativnog tima) AgroMAP mreže u BiH. Ovaj sastanak je nastavak niza aktivnosti koje provodi Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče (UPIP Žepče) na poboljšanju poslovnog okruženja u sektoru ljekovitog i aromatičnog bilja u BiH. Sastanak je imao za cilj da se TOT timu AgroMAP mreže prezentiraju aktivnosti i koraci koje poduzima menadžment UPIP-a Žepče kako bi ojačao sektor ljekovitog i aromatičnog bilja, osim navedenog na sastanku su aktualizirana unutarnja pitanja rada Mreže, kao i svakodnevni upiti sakupljača, proizvođača i prerađivača ljekovitog bilja za članstvom u mreži i mogućnostima korištenja opreme mašinskog prstena za preradu ljekovitog i aromatičnog bilja.
Nazočni članovi TOT tima su zauzeli jedinstven stav po pitanju rada mreže i dali jasne smjernice za budući rad.

  • Copyright © Agromap.net. Sva prava pridržana.
  • Developed by TRING d.o.o.
  • Ova internet stranica je urađena uz pomoć Evropske unije. Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Udruge poduzetnika i poslodavaca Žepče
    i ni u kom slučaju ne predstavlja stanovišta Evropske unije.