• Stranicu
  • Google
Europska komisija u Bosni i Hercegovini

Projekt financira Evropska unija

Registracija

Molimo Vas obratite pažnju da Vaša lozinka sadrži minimalno 6 karaktera.

Nalazi se na listama i ispod loga
Nalazi se na listama i ispod loga
Captcha

Što je AgroMAP NETWORK?

AgroMAP je mreža koja okuplja aktere iz pod-sektora ljekovitog i aromatičnog bilja, a sve u cilju što lakšeg pristupa tržištu, jednostavnije razmjene informacija i iskustava, te zajedničkog rješavanja problema koji prate ovaj pod-sektor.
Sjedište AgroMAP NETWORK-a je sjedište UPIP-a Žepče – Agroinkubator.
AgroMAP NETWORK mrežom upravlja tehničko operativni tim (ToT). Tehničko operativni tim (TOT) zadužen je za koordiniranje rada AgroMAP NETWORK-a.
Tehnički operateri rada mreže su UPIP Žepče i LiNK Mostar.
Članovi AgroMAP NETWORK-a su 30 udruženja iz BiH koja okupljaju sakupljače i uzgajivače ljekovitog i aromatičnog bilja, zadruge koje okupljaju i prerađuju ljeko bilje i prerađivači ljekovito i aromatičnog bilja.
Članovi mreže imaju namjeru da zajedničkim aktivnostima pruže podršku sakupljačima, prerađivačima i proizvođačima iz sektora ljekovitog i aromatičnog bilja sa područja BiH.
U 2012. godini članovi AgroMAP mreže su preradili oko 650 tona ljekovitog i aromatičnog bilja, od toga je u eterična ulja prerađeno oko 250 tona i oko 400 tona ljekovitog bilja su osušili.


Zajednički cilj mreže:
-generiranje gospodarskog rasta i upošljavanje u MAP sektoru,
-podizanje konkurentnosti MAP sektora,
-ekonomsko jačanje ovoga sektora koje će se ostvarit kroz održanje i unapređenje započetih aktivnosti u MAP sektoru, stvaranjem dodane vrijednosti proizvoda zasnovane na znanju, primjeni novih tehnologija, marketinškom pristupu tržištu, uvođenjem standarda i certifikata,
-jačanje kapaciteta postojećih prerađivača, proizvođača i sakupljača,
-povećanje prinosa u sirovini, povećanje količine proizvoda sa dodanom vrijednost
-povećanje izvoznih potencijala, zadržavanje postojećih radnih mjesta i omogućiti novo upošljavanje u ovom sektoru.


Web portal za ljekovito i aromatično bilje.

Interaktivni web portal AgroMAP NETWORK proistekao je iz potrebe aktera pod-sektora ljekovitog i aromatičnog bilja na području Bosne i Hercegovine da u vrijeme opće globalizacije svoje proizvode predstave i ponude cijelom svijetu. Ovaj web portal okuplja aktere iz pod-sektora ljekovitog i aromatičnog bilja sa područja cijele BiH, počevši od sakupljača, preko proizvođača pa do prerađivača. Na ovom web portalu nalaze se informacije o proizvođačima i prerađivačima ljekovitog i aromatičnog bilja, informacije o tržišnim potencijalima i pristupu tržištu, zastupnicima i distributerima repromaterijala, opreme i ambalaže, o udrugama i zadrugama iz oblasti ljekovitog i aromatičnog bilja, o sajmovima, edukacijama, meteorološkim podacima, te zakonskoj regulativi iz ove oblasti kao i certifikatima koji su vezani za ova pod-sektor.

  • Copyright © Agromap.net. Sva prava pridržana.
  • Developed by TRING d.o.o.
  • Ova internet stranica je urađena uz pomoć Evropske unije. Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Udruge poduzetnika i poslodavaca Žepče
    i ni u kom slučaju ne predstavlja stanovišta Evropske unije.