• Stranicu
  • Google
Europska komisija u Bosni i Hercegovini

Projekt financira Evropska unija

Početna/Stanje na putevima

Stanje na cesti u BiH izvor: BIHAMK Subota, 23 Septembar 2017 09:18:28

Opšte informacije

Stanje na cestama 23. 09. 2017. u 08 : 50 sati
Učestali su odroni zemlje ili kamenja na kolovoz, na dionicama koje prolaze kroz usjeke, kao i preko planinskih prevoja.
Vozače na svim putnim pravcima savjetujemo da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode na uslovima na putu.
U toku su radovi u tunelu Kalovita Brda na magistralnom putu M-5 Sarajevo-Pale, zbog čega je saobraćaj u tunelu potpuno obustavljen i odvija se obilaznicom u neposrednoj blizini.
Zbog radova na izgradnji pristupnog puta na magistralni put M-17 kod mjesta Donji Hadžići, u vremenu od 08 do 16 sati, saobraća se naizmjenično, jednom trakom.
Sporije se saobraća i na ostalim dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, a gdje je postavljena privremena saobraćajna signalizacija, čije poštivanje je obavezno.
Izdvajamo putne pravce: Stupari–Kladanj, Tuzla-Kalesija, Semizovac-Ilijaš i Banja Luka-Turbe.
Na graničnim prelazima, trenutna zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
U toku su radovi u Hrvatskoj na GP Stara Gradiška-Bosanska Gradiška, zbog čega je tokom dana moguće sporije saobraćanje.
Granični prijelazi

GP Velika Kladuša
Zadržavanja nisu duža od 30 minuta.


GP Bosanski Novi
Zadržavanja nisu duža od 30 minuta.


GP Bosanska Kostajnica
Zadržavanja  nisu duža od 30 minuta.


GP Bosanska Dubica
Zadržavanja nisu duža od 30 minuta.GP Donja Gradina
Zadržavanja nisu duža od 30 minuta.GP Bosanska Gradiška
Zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
Zbog radova u Hrvatskoj (GP Stara Gradiška) sužen je kolovoz, zbog čega se može očekivati sporije saobraćanje.


GP Bosanski Brod
Zadržavanja nisu duža od 30 minuta.


GP Bosanski Šamac
Zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
GP Orašje
Zadržavanja nisu duža od 30 minuta.


GP Brčko
Zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
GP Rača
Zadržavanja nisu duža od 30 minuta.


GP Popovi
Zadržavanja nisu duža od 30 minuta.


GP Šepak
Zadržavanja nisu duža od 30 minuta.


GP Karakaj
Zadržavanja nisu duža od 30 minuta


GP Bratunac
Zadržavanja nisu duža od 30 minuta


GP Skelani
Zadržavanja nisu duža od 30 minuta


GP Vardište
Zadržavanja nisu duža od 30 minuta. 


GP Uvac
Zadržavanja nisu duža od 30 minuta.


GP Metaljka
Zadržavanja nisu duža od 30 minuta.


GP Vitine
Zadržavanja nisu duža od 30 minuta.


GP Hum
Zadržavanja nisu duža od 30 minuta.


GP Deleuša
Zadržavanja nisu duža od 30 minuta.


GP Klobuk
Zadržavanja nisu duža od 30 minuta.GP Zupci
Zadržavanja nisu duža od 30 minuta.


GP Ivanica
Zadržavanja  nisu duža od 30 minuta.


GP Trebimlja
Zadržavanja  nisu duža od 30 minuta.


GP Neum II
Zadržavanja  nisu duža od 30 minuta.


GP Neum I
Zadržavanja nisu duža od 30 minuta.


GP Doljani
Zadržavanja nisu duža od 30 minuta.


GP Gabela Polje
Zadržavanja nisu duža od 30 minuta.


GP Zvirići
Zadržavanja nisu duža od 30 minuta.


GP Bijača
Zadržavanja nisu duža od 30 minuta.


GP Crveni Grm
Zadržavanja nisu duža od 30 minuta.


GP Orahovlje
Zadržavanja nisu duža od 30 minuta.


GP Gorica
Zadržavanja nisu duža od 30 minuta.


GP Prisika
Zadržavanja nisu duža od 30 minuta.


GP Kamensko
Zadržavanja nisu duža od 30 minuta.


GP Osoje
Zadržavanja nisu duža od 30 minuta.


GP Strmica
Zadržavanja nisu duža od 30 minuta.


GP Ripač
Zadržavanja nisu duža od 30 minuta.


GP Izačić
Zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
Autoceste

E-661 Banja Luka-Bosanska Gradiška
Zbog izgradnje vijadukta Mahovljani, za saobraćaj je zatvorena petlja Mahovljani. Vozačima se preporučuje korištenje petlje Aleksandrovac ili magistralnog puta M-16 u ovisnosti od pravca kretanja.
Magistralne ceste

Drivuša
Izvode se radovi na izgradnji pristupnog puta za most “Drivuša” sa privremenim priključkom na magistralni put M-17. Saobraćaj se odvija usporeno u zoni izvođenja radova.


Donji Hadžići
Zbog izvođenja radova na izgradnji pristupnog puta za industrijsku zonu (Mrđanović polje) na magistralni put M-17 kod Donjih Hadžića, od 08 do 16 sati vozila saobraćaju naizmjenično, jednom trakom.


Brod na Drini-GP Hum/Šćepan Polje
Zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.


Stupari-Kladanj
Zbog izvođenja radova na sanaciji klizišta vozila saobraćaju naizmjenično, jednom trakom.


Simin Han-Donje Caparde
Zbog radova na izgradnji pješačke staze u mjestu Rainci na magistralnom putu M-4 Simin Han-Donje Caparde vozila saobraćaju naizmjenično, jednom trakom.


Hrenovica-Mesići
Zbog urušavanja mosta u mjestu Kaljani potpuno je obustavljen saobraćaj.


Ljubogošta-Pale
Zbog izvođenja radova u tunelu Kalovita Brda, saobraćaj je u tunelu potpuno obustavljen i odvija se obilaznicom u neposrednoj blizini.
Regionalne ceste

Karanovac-Turbe
 Zbog aktiviranog klizišta kod mjesta Ljubačevo, saobraća se jednom saobraćajnom trakom, naizmjenično.


Semizovac-Ilijaš-Visoko (Malešići)
Na regionalnom putu R-445 Semizovac-Ilijaš-Visoko zbog radova na izgradnji i rekonstrukciji saobraćajnice u Malešićima (od pružnog prelaza do mosta), od 08 do 16 sati vozila saobraćaju naizmjenično, jednom trakom.,


Bratunac-Drinjača
 Zbog aktiviranog klizišta na snazi je zabrana saobraćaja za teretna motorna vozila preko 3,5 tone ukupne mase i autobuse preko 5 tona.


Srebrenik-Orahovica Donja
Zbog rekonstrukcije kolovoza na regionalnom putu R-461a Srebrenik-Orahovica Donja, od raskrsnice za Brnjičane do raskrsnice za Moranjce,  od 07 do 19 sati saobraća se naizmjenično, jednom trakom.


Živinice-Međaš
Zbog radova na rekonstrukciji raskrsnice regionalnih cesta R-469 i R-470, saobraćaj se odvija jednom trakom, naizmjenično.
Gradske ceste

Sanacioni radovi u Sarajevu
Zbog izvođenja neophodnih radova izmjenjen je režim saobraćaja u ulicama: Safeta Hadžića, Fra Anđela Zvizdovića, Emerika Bluma, LogavinaKrivoglavci, Muse Ćazima Ćatića, Vrelo Bosne, Aleksandra Puškina, Panjina kula i Zvornička.


Radovi na Trgu Maršala Tita u Bihaću
Zbog izgradnje poslovnog objekta na Trgu Maršala Tita, saobraća se jednom trakom.


Obustava saobraćaja na južnom ulazu u Maglaj
U toku su sanacioni radovi na južnom ulazu u grad (Liješnica), zbog čega je saobraćaj potpuno obustavljen i odvija se kroz sjeverni ulaz u grad.


Tarčin-Gornja Bioča
-Zbog izvođenja neophodnih radova, od 07 do 17 sati, izmjenjen je režim saobraćaja na lokalnom putu Tarčin-Gornja Bioča.


Obustava saobraćaja u ulici Azize Šaćirbegović (Sarajevo)
Zbog radova na rekonstrukciji/izgradnji Južne longitudinale,na snazi je privremena obustava saobraćaja u ulici Azize Šaćirbegović (od raskrsnice sa ulicom Safeta Hadžića do raskrsnice sa krakom ulice A. Šaćirbegović- Milana Preloga).
U ulicama Zvornička i Safeta Hadžića u zoni raskrsnice ulica Zvornička, A. Šaćirbegović, Safeta Hadžića, Triglavska i Put Mladih Muslimana, saobraćaj se ograničava na dvije saobraćajne trake, za odvijanje saobraćaja u dva smjera i funkcionalnog odvijanja saobraćaja raskrsnice i protoka vozila iz ulica: Triglavska i Put Mladih Muslimana.


Izgradnja kružnog toka u ulici Safeta Zajke
Zbog radova na izgradnji raskrsnice na spoju Vijadukt „Briješće“-ulica Safeta Zajke, saobraćaj se na dijelu ulice Safeta Zajke (od spoja sa ulicom Vitkovac u dužini od 350 m) odvija naizmjeničnim propuštanjem vozila.


Izmjena režima saobraćaja u ulici Kralja Tvrtka u Mostaru
Zbog radova na rekonstrukciji ulice Kralja Tvrtka, izmjenjen je režim saobraćaja na ukrštanju ulice Kralja Tvrtka i Stjepana Radića i ulice Kralja Tvrtka i Kralja Zvonimira.


Izmjena režima saobraćaja u ulici Maršala Tita u Mostaru
Zbog radova na izgradnji lokalne ceste Avenija-most Sutina-ul.Maršala Tita, izmjenjen je režim saobraćaja na potezu raskrsnice R-5 (kružni tok) na ukrštenju lokalne ceste Avenija-most Sutina i ulice Maršala Tita (Sjeverni ulaz u grad-Zalik).


Obustava u ulici Miševići u Hadžićima
Zbog radova na izgradnji komunalnih instalacija od 07 do 17 sati obustavlja se saobraćaj u ulici Miševići (dionica spoj M-17-Miševići) u Hadžićima. Alternativni pravac za vrijeme obustave je M-17-Binježevo-Miševići i obratno.


Ovbustava u ulici Avde Palića u Sarajevu
Zbog izvođenja radova na sanaciji saobraćajnice, u ulici Avde Palića, na dijelu od deponije Smiljevići prema Zabrđu, od 08 do 16 sati potpuno je obustavljen saobraćaj. Alternativni pravac za vrijeme obustave je Adema Buće-Briješće brdo-Safeta Zajke i obratno.

Audio izvještaj

Audio izvještaj 23. 09. 2017. u 08 : 50 sati

Video izvještaj

Video izvještaj
  • Copyright © Agromap.net. Sva prava pridržana.
  • Developed by TRING d.o.o.
  • Ova internet stranica je urađena uz pomoć Evropske unije. Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Udruge poduzetnika i poslodavaca Žepče
    i ni u kom slučaju ne predstavlja stanovišta Evropske unije.