• Stranicu
  • Google
Europska komisija u Bosni i Hercegovini

Projekt financira Evropska unija

Početna/Kategorije/Halal Standard

Halal Standard

Halal Standard Halal Standard

Halal standard je dokument koji jasno određuje procedure halal certificiranja. Halal standard je registriran kod Instituta za standardizaciju BiH kao nacionalni standard pod nazivom Halal hrana – zahtjevi i mjere, BAS 1049:2007. Vijeće za fetve Rijaseta Islamske zajednice u BiH aktom br. 54/05 potvrdilo je, da je Halal standard u skladu sa islamskim propisima.

Kao radna podloga za izradu standarda upotrijebljeni su sljedeći dokumenti:
a) CAC/GL 24-1997, General Guidelines for Use of the Term “Halal”, - Opće smjernice za upotrebu riječi "halal",
b) CAC/RCP 11-1993, Codex Recommendation for Fresh Meat, - Codex preporuke za svježe meso,
c) BAS ISO 22000: 2006, Food Safety Management Systems - Requirements for Any Organization in the Food Chain,
- Sistem upravljanja sigurnosti hranom - Zahtjevi za svaku organizaciju u prehrambenom lancu,
d) BAS ISO 9000:2001, Quality management systems - Fundamentals and vocabulary,
-Sistem upravljanja kvalitetom - Osnove i pojmovi
e) Šerijatski principi – Kur'an i Hadis

Halal standard sadrži:
1. Halal standard
2. Proceduru certificiranja
3. Pravilnik o auditu
4. Pravilnik o halal klanju
5. Pravilnik o zaštitnom znaku
6. Priručnik Halal status aditiva

Halal standardom je utvrđeno:
- što je dozvoljeno, a što zabranjeno muslimanima,
- kako se certificira i provjerava primjena odredbi Halal standarda,
- kako se vrši halal klanje životinja,
- kako su obilježeni halal proizvodi.
- koji su aditivi halal, a koji nisu.

Halal standard počiva na preventivnoj proaktivnoj metodi, kompatibilan je sa drugim međunarodnim standardima koji uređuju oblast kvalitetnog upravljanja proizvodnjom (ISO, HACCP i drugi).

U okviru rada Ekspertne grupe za standarde Organizacije islamske konferencije na izradi i uspostavljanju jedinstvenog međunarodnog halal standarda i procesa halal certificiranja i akreditacije, Halal standard BAS 1049:2007 korišten je kao radna podloga i referentni dokument.

Halal kvaliteta predstavlja ukupnost karakteristika proizvoda ili usluga koje su u skladu s islamskim propisima i ispunjavaju zahtjeva kvalitete te su kao takvi dopušteni potrošačima hrane islamske vjeroispovijesti. Riječ Halal je arapska riječ koja znači čisto ili dozvoljeno i označava u islamu sve stvari i djela, koje su prema islamskom zakonu dozvoljene. Suprotno od halala je riječ haram koja znači zabranjeno tj. nedozvoljeno, te također postoji riječ mešbuh što znači sumnjivo.Mešbuh je haram dok se ne dokaže da je halal.

Halal mogu biti različite vrste proizvoda kao što su hrana, kozmetika, lijekovi i predmeti opće upotrebe. Znak halal može nositi bilo koji prehrambeni proizvod bez muslimanima zabranjenih sastojaka. Riječ Halal se najčešće koristi za hranu i prehranu propisanu u Kuranu. Halal kvalitetu isključivo može potvrđivati Islamska zajednica ili autorizirana certifikacija kuća koju za to ovlasti Islamska zajednica.
U 44 zemlje svijeta, s više od 1,3 milijarde ljudi, zakonska regulativa nalaže da prehrambeni artikli moraju imati halal certifikat. U osnovi, on jamči da proizvod ne sadržava sastojke koji su zabranjeni za muslimane, poput alkohola ili svinjetine, ali propisuje i način prehrane i klanja životinja, skladištenje i cjelokupnu pripremu prehrambenih artikala.Svjetski halal forum ima sjedište u Maleziji.

Knjiga Halal sadrži:
Halal normu,
postupak certificiranja,
pravilnik o halal klanju,
pravilnik o auditu i zaštitnom znaku,
priručnik o halal statusu aditiva.

Sam proces dobivanja halal certifikata utvrđen je postupkom certificiranja halal kvalitete koja je sastavni dio halal norme.Zainteresirane tvrtke podnose zahtjev za certificiranjem i dostavljaju dokumentaciju kojom dokazuju da posluju u skladu sa zakonom i da mogu zadovoljiti zahtjeve halal kvalitete. Nakon provjere dokumentacije od izabranih halal auditora potpisuje se ugovor o certificiranju te se održava edukacija zaposelnika koji su zaduženi za implementaciju i održavanje zahtjeva halal kvalitete. Halal kvaliteta obuhvaća proces od nabave sirovina, prijema i skladištenja sirovine, proizvodnje te skladištenja i transporta gotovih proizvoda. Nakon što tvrtka implementira navedene zahtjeve Centar za certificiranje halal kvalitete organizira i provodi certifikacijski audit. Odabrani auditori provjerava da li je certificiranje obavljeno na propisan način, zatim Upravni odbor donosi odluku o dodjeli certifikata te se tvrtci dodjeljuje certifikat.
Centar za certificiranje halal kvalitete najavljenim i nenajavljenim auditima, analizima gotovih proizvoda na prisutnost harama vrši provjeru poštivanja zahtjeva i mjera halal norme.
Cilj halal norme je praćenje proizvoda od polja do stola. To nije samo deklarativno, nego istinsko praćenje - kontrolira se čime se hrane životinje, kako se s njima postupa, kako se obrađuje finalni proizvod, nijedan segment nije izostavljen.
Proizvodi koji su se uresili halal-certifikatom podložni su kontroli bilo da se ona vrši u proizvodnim pogonima ili u za to određenim institutima gdje se obavlja analiza već certificiranih proizvoda na svinjsko meso, svinjsku mast i proteine, alkohol i GMO hranu.
U Hrvatskoj je osnovan Centar za certificiranje halal kvalitete. Centar za certificiranje halal kvalitete je specijalizirana ustanova Islamske zajednice čija je osnovna djelatnost edukacija o halalu, certificiranje halal proizvoda i usluga uključujući stručnu pomoć u poslovima implementacije zahtjeva Halal norme, znanstvena i stručna istraživanja, promocija certificiranih proizvoda i proizvođača.
U Bosni i Hercegovini djeluje Agencija za certificiranje halal kvalitete. Agencija je registrirala Halal normu BAS 1049:2007 kod Instituta za standardizaciju BiH.
  • Copyright © Agromap.net. Sva prava pridržana.
  • Developed by TRING d.o.o.
  • Ova internet stranica je urađena uz pomoć Evropske unije. Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Udruge poduzetnika i poslodavaca Žepče
    i ni u kom slučaju ne predstavlja stanovišta Evropske unije.