• Stranicu
  • Google
Europska komisija u Bosni i Hercegovini

Projekt financira Evropska unija

ISO

ISO Međunarodna organizacija za standardizaciju

ISO (International Organization for Standardization) organizacija je koja je 1987. godine subjektivni pojam kvalitetnog proizvoda standardizirala. I tako počinje priča o ISO normama, koje su skup propisa, smjernica i zahtjeva koji definiraju kvalitetu potrebnu za dobivanje ISO certifikata.
Standardi su podijeljeni u tri skupine.Primarni standardi najvažnija su grupa standarda, vezani su uz internu kvalitetu (sustavi kvalitete u proizvodnji) i zadovoljstvo krajnjega korisnika proizvoda.Sekundarni standardi obično podrazumijevaju softver koji je potreban za ispunjavanje primarnih standarda kvalitete.Standardi potpore treća su skupina ISO standarda i odnose se na standarde koji osiguravaju preduvjete za uspješan razvoj

Standard ISO 9000

Standard ISO 9000 međunarodno je priznata norma uvedena od Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO) za sisteme upravljanja kvalitetom. Uspostava, primjena, certificiranje i stalno poboljšanje sistema upravljanja kvalitetom prema zahtjevima standarda iz porodice ISO 9000 danas
se koristi u cijelom svijetu i primjenjuje na sve vrste proizvodnih, uslužnih i upravnih organizacija bez obzira na njihovu veličinu i vrstu djelatnosti (trenutno se koristi u cca. 897000 organizacija te 170 zemalja širom svijeta).

Sistem ISO 9000 sastoji se od:
• ISO 9000:2000 – sistemi upravljanja kvalitetom – temelji i rječnik, pokriva osnove sistema
za upravljanja kvalitetom, te također sadrži rječnik ISO 9000 skupa standarda.
• ISO 9001 – sistemi upravljanja kvalitetom – zahtjevi, namijenjen je za upotrebu u bilo kojoj
organizaciji koja oblikuje, razvija, proizvodi, uvodi i održava neki proizvod ili pruža bilo koji
oblik usluge. Ovaj sistem ima zahtjeve koje organizacija treba ispuniti ako žele postići
zadovoljstvo potrošača kroz dosljedne proizvode i usluge koje se slažu s očekivanjima
kupca.
• ISO 9004 – sistemi upravljanja kvalitetom – upute za poboljšavanje sposobnosti. Pruža savjete kako unaprijediti već razvijeni sistem. On počiva na osam načela, a to su:
usmjerenost na kupca, vodstvo, uključivanje ljudi, procesni pristup, sistemski pristup upravljanju, neprekidno poboljšavanje, činjenični pristup donošenju odluka i uzajamno korisni odnosi sa dobavljačima.

Uspješno implementiran sistem upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9000 i poslovanje u skladu sa zahtjevima ovog standarda je opće prihvaćen način rada kojim se osigurava sadašnjim i budućim kupcima ili partnerima očekivana kvaliteta proizvoda ili usluga.


Standard ISO 22000:2006

(ISO 22000:2005; EN ISO 22000:2005)
Sustavi upravljanja sigurnošću hrane – Zahtjevi za svaku organizaciju u lancu hrane

Ova norma određuje zahtjeve za sustav upravljanja sigurnošću hrane. Organizacije primjenom ove norme dokazuju svoju sposobnost kontrole mogućih opasnosti u prehrambenom lancu. Ova norma je primjenjiva za sve organizacije, bez obzira na veličinu, koje su uključene u prehrambeni lanac.
ISO 22000 specificira zahtjeve za sistem upravljanja sigurnošću hrane koji kombinira opće poznate ključne elemente s ciljem osiguranja sigurnosti hrane u čitavom lancu proizvodnje i obrade, do točke konzumiranja:
•Osiguravanjem interaktivne komunikacije na međunarodnoj razini preko lanca dobavljača
•Usklađivanjem HACCP principa – analizom rizika, identificiranjem kritičnih kontrolnih točaka (CCP), utvrđivanjem kritičnih poveznica, praćenjem kritičnih kontrolnih tačaka, utvrđivanjem popravnih postupaka, održavanjem zapisa, provjerom.
•Usklađivanjem dobrovoljnih i obaveznih standarda
•Kreiranjem strukture koja je povezana sa ISO 9001:2008 standardom
•Sisematskim upravljanjem
•Kontrolom procesa

Uspješna primjena sistema upravljanja sigurnošću hrane zahtijeva potpunu predanost poslovodstva i zaposlenika, kao i provođenje postupaka u skladu sa principima i smjernicama dobre proizvođačke prakse (GMP) i uvjetima dobre higijenske prakse (GHP).

Standard ISO 14001:2004

ISO 14 001:2004 je međunarodni standard za upravljanje okolišem. ISO 14000 predstavlja seriju normi kojima se u tvrtke uvodi sustav upravljanja okolišem. Certifikacija se vrši prema normi ISO 14001:2004.
Sustavom upravljanja okolišem osigurava se da su svi utjecaji na okoliš u tvrtci identificirani, nadzirani i usklađeni sa zakonskom regulativom. Raznim mehanizmima kroz vrijeme negativni utjecaji se ublažuju ili potpuno uklanjaju.

Sistem upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2004 je upravljački alat koji omogućava organizaciji bilo koje veličine da:
•identificira i kontrolira utjecaj svojih aktivnosti, proizvoda i usluga na životnu sredinu,
•poboljša odnos prema životnoj sredini,
•implementira sistematski pristup kojim će postizati ciljeve koji se odnose na zaštitu životne sredine i osigurati dokaz da je postigla postavljene ciljeve.
Implementacija Sistema upravljanja zaštitom životne sredine može se odnositi na čitavu kompaniju, jedan ogranak ili na samo jedan radni proces, a izbor uglavnom zavisi od potrebe kompanije.

Osnovni razlozi koji dovode do izražene potrebe za uvođenjem sistema zaštite životne sredine ISO 14001:2004su:
•neprestano zagađivanje životne sredine,
•strah od potpunog iscrpljenja prirodnih resursa,
•nedostatak organiziranog sistematskog praćenja posljedica zagađenja,
•povećana zainteresiranost javnog mnijenja za očuvanjem životne sredine,
•zakonska rešenja,
•posebni uvjeti rada u ugroženim oblastima.


  • Copyright © Agromap.net. Sva prava pridržana.
  • Developed by TRING d.o.o.
  • Ova internet stranica je urađena uz pomoć Evropske unije. Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Udruge poduzetnika i poslodavaca Žepče
    i ni u kom slučaju ne predstavlja stanovišta Evropske unije.