• Stranicu
  • Google
Europska komisija u Bosni i Hercegovini

Projekt financira Evropska unija

Početna/Brend

Brand AgroMAP

Brand AgroMAP

Važnost ljekovitog i aromatičnog bilja potječe još od starih Egipćana koji su koristili različita eterična ulja u aromaterpiji kako bi podizali vlastito samopouzdanje. Primjena ljekovitog i aromatičnog bilja (u daljnjem tekstu MAP) prenosila se tako i na druge civilizacije te na taj način stiglo i na prostore Balkana. Prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) prostor Balkana učetvuje sa 8% u ukupnoj svjetskoj proizvodnji MAP-a. Usprkos relativno maloj površini Bosna i Hercegovina se odlikuje značajnim biodiverzitetom kontinetalnog i mediteranskog ljekovitog i aromatičnog bilja, a u branju istog ima dugu tradiciju, iako nikada nisu iskorišteni stvarni kapaciteti za rad u MAP sektoru. Bosna i Hercegovina je stanište 2500 različitih vrsta i podvrsta bilja od kojih su mnoge endemske i zaštićene biljne vrste. Do pada Berlinskog zida MAP sektor iz bivše Jugoslavije predstavljao je glavnog snabdjevača njemačkog kao jednog od najvećih i najznačajnijih tržišta za proizvode od ljekovitog i aromatičnog bilja. Do sada domaći proizvođači najčešće su koristili jednostavne i tehnološki manje zahtjevne proizvode (čajevi i njihove mješavine,te neke vrste sirupa). Usmjeravanjem energije i resursa na izgradnji prerade MAP-a u softificiranije proizvode na kojima se generira dodatna vrijednost i ostvarenje daleko veće profitna marža po jedinici proizvoda. Zbog svega gore navedenog odlučili smo pokrenuti mrežu sakupljača i prerađivača ljekovitog bilja koji bi se okupljali pod jednim brand-om „AgroMAP NETWORK“ ,a opet bi svaki za sebe gradio vlastiti proizvod i vlastiti brand,što znači da bi svaki od tih brandova sublimirao određeno obilježje krovnog brand-a. Na ovaj način će se uzajamno podupirati, te na taj način biti konkurentniji na tržištu. AgroMAP kao koorporacijski brand među potrošačima na tražištu „zdrave hrane“ još uvijek traži svoje mjesto. Kreiranjem ovakvog brand-a ima rezultirati prepoznatljivošću proizvoda, te njegovim pozicioniranjem na domaćem i referentnim međunarodnim tržištima. Razlog za izgradnjom AgroMAP branda proizilazi i iz toga što „zdrava hrana“ nije samo nekakav hir određenih potrošača već je postaje načinom života. MAP sektor ima jednu notu anarhičnog i predstavlja alternativu mainstreamu kako u farmaceutsoj industriji tako i u industriji zdrave prehrane i drugih oblika konzumacije što upravo otvara priliku Bosni i Hercegovini koja ima velike mogućnosti eksploatacije, te prednost poput činjenice da je prostor pošteđen industrijskih onečišćenja što je vrlo značajano za ovaj sektor.

  • Copyright © Agromap.net. Sva prava pridržana.
  • Developed by TRING d.o.o.
  • Ova internet stranica je urađena uz pomoć Evropske unije. Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Udruge poduzetnika i poslodavaca Žepče
    i ni u kom slučaju ne predstavlja stanovišta Evropske unije.